In English
hem > minnesfonder > hanna bengtsson-fonden
Hanna Bengtsson-fonden

Hanna Bengtsson

Hanna Bengtsson var en mycket aktiv och starkt engagerad medlem, både i föreningen och i dess styrelse.

På det sista årsmötet Hanna deltog i, talade hon varmt för förslaget om en särskild fond för individer eller grupper i form av hjälp till självhjälp, genom mikrolån eller liknande bistånd.

Därför inrättar Friends of Shangilia en särskild fond till minnet av Hanna, som gick bort den 26 december 2009. Fondens medel kommer att ge lån till ungdomar som lämnar barnhemmet och vill starta något eget och även till andra behövande i stadsdelen Kibagare.

Till minnet av Hanna har hennes vänner skänkt 22000 kronor i samband med hennes begravning.

Friends of Shangilia plusgiro 44000 89-1, märk talongen "Hanna Bengtsson-fonden"

 
Copyright © Friends of Shangilia Sweden 2009-2016 All rights reserved       Kontakt: fos(at)shangilia.se       Webb av kagus