In English
hem > minnesfonder > margaretas minnesfond
Margaretas Minnesfond

År 2005 bildades Margaretas Minnesfond till minne av Margareta Anderson, gymnasielärare och styrelsemedlem som var mycket engagerad i föreningen.
Minnesfonden är till för utbildning av akademiskt intresserade flickor.

För att bidraga till flickors högre studier genom Margareta Andersons minnesfond, sätt in pengar på det vanliga plusgirokontot, pg 4400089-1, och märk talongen med "Margareta Andersons minnesfond".

Margareta Anderson
Margareta Anderson, Foto: Anne Carlsvi
 
Copyright © Friends of Shangilia Sweden 2009-2016 All rights reserved       Kontakt: fos(at)shangilia.se       Webb av kagus